WIOSENNY RAJD PIESZY

Wiosenny rajd pieszy na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej był udziałem uczniów z klas IV-VI naszej szkoły.W ten sposób realizujemy program „Szkoła Promująca Zdrowie” i program UM Tychy „Zdrowe Tychy”. Udział w rajdzie miał na celu propagowanie aktywnego wypoczynku , połączonego z poznawaniem piękna naszego kraju . Przeszliśmy pieszo przeszło 10 kilometrów niebieskim szlakiem z Podlesic do mety w Mirowie. Na mecie piekliśmy kiełbaski na ognisku , a drużyny wzięły udział w konkursach rajdowych . Mogły sprawdzić swoją wiedzę o Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej . Nasza drużyna Trampy zajęła następujące miejsca :
II m-ce Konkurs Wiedzy Turystycznej
I m-ce Konkurs Pierwszej Pomocy
II m-ce Klasyfikacja ogólna

9 maja 2017