ZAŁATWIANIE SPRAW W OKRESIE WAKACJI

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym sekretariat szkoły czynny:

                                                                29.06.- 03.07.2020 r. codziennie  w godz. 900– 1300

06.07.- 21.08.2020 r. wtorki i czwartki w godz. 900– 1300

24.08.- 31.08.2020 r. codziennie  w godz. 900 – 1300

Sprawy najlepiej załatwiać przez:

– kontakt telefoniczny 32 227-34-85, 605-301-802

– kontakt e-mailowy sp18@oswiata.tychy.pl

                                                Uprzejmie prosimy petentów o stosowanie się do obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

6 lipca 2020