ZAŁATWIANIE SPRAW

                                                      W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym sprawy w sekretariacie szkoły najlepiej załatwiać przez:

– kontakt telefoniczny 32 227-34-85, 605-301-802

– kontakt e-mailowy sp18@oswiata.tychy.pl

W przypadku osobistego załatwiania spraw w sekretariacie uczniowie, rodzice, nauczyciele i inne osoby wchodząc do pomieszczenia powinny mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos oraz zdezynfekowane ręce.

27 sierpnia 2020