WITAJ SZKOŁO

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W związku z sytuacją epidemiczną, podobnie jak w zeszłym roku, rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się bez uroczystej akademii.

                                      KLASY I

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I-ych odbędzie się 1 września 2021 r. w sali gimnastycznej według harmonogramu.

Klasy I zapraszamy wejściem głównym.

Klasa 1a         wych. Patrycja Wróbel          godz.  8.15                  sala nr 32

Klasa 1b         wych. Marta Siwiec                godz. 10.00                 sala nr 32

Klasa 1c         wych. Adam Polakowski       godz. 11.45                 sala nr 35

Przydział uczniów do klas można sprawdzić telefonicznie w sekretariacie szkoły. Listy zostały również umieszczone na wewnętrznych drzwiach przy wejściu głównym do budynku.
Ze względu na sytuację epidemiczną zapraszamy do udziału w uroczystości każdego pierwszoklasistę z jednym rodzicem( opiekunem).
Uroczystość odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obowiązuje dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie dystansu społecznego. Po wejściu na salę gimnastyczną należy zająć wskazane miejsce. Po części oficjalnej, z pasowaniem dzieci na uczniów szkoły, rozdane zostaną podręczniki, wychowawcy przekażą najważniejsze informacje.
Po wyjściu każdej klasy sala gimnastyczna zostanie zdezynfekowana i wywietrzona.

                                       KLASY II – VIII     

Zapraszamy wejściem od strony boiska.

UCZNIU, RODZICU,PAMIĘTAJ !!!

  • !!! Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.!!! Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  • W związku z sytuacją epidemiczną rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla klas II – VIII odbędzie się bez uroczystej akademii.
  • Uczniowie spotkają się z wychowawcami klas według podanego  HARMONOGRAMU.
23 sierpnia 2021