ŚWIĘTO GRAMATYKI

Święto gramatyki ustanowiono w 2008 roku w USA i jest obchodzone corocznie 4 marca. Z tej okazji w naszej szkole w pierwszym tygodniu marca odbył się Konkurs gramatyczny. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich. Pierwszy etap konkursu, przebiegał w klasach, uczniowie rozwiązywali opracowane, trudne testy Wychowawcy sprawdzili wyniki pracy i okazało się, że w klasach drugich mamy 13 mistrzów, a w klasach trzecich dziewięciu. Najlepsi szkolni gramatycy przystąpili, więc do etapu drugiego. Odbył się on, z zachowaniem wszelkich rygorów pandemicznych w piątek 05.03.2021 r.

Zacięta rozgrywka trwała około godziny, na każdym z poziomów klasowych. Tym razem turniej przypominał „ Jeden z dziesięciu”, ale mistrzowie posiadali tylko jedną szansę. Zadawane pytania obejmowały zakres gramatyki dla klasy drugiej i trzeciej. Aby wyłonić Arcymistrzów szkoły, wraz z upływem czasu stawały się coraz trudniejsze, znacznie wykroczyły więc poza omówiony na lekcjach materiał. Gdy na placu boju zostawał ten, który odpowiadał bezbłędnie wiedzieliśmy, kto jest Arcymistrzem Gramatyki 2021 w Szkole Podstawowej nr 18 w Tychach. Zmagania kończyło wręczenie dyplomów i nagród ufundowanych przez dyrekcję szkoły. Wręczyli je Pani dyrektor Bożena Baraniec i Arkadiusz Czyrwik organizatorzy i prowadzący konkurs. Brawa za przeprowadzenie konkursu należą się również wychowawcom klas drugich i trzecich. Wspólna nauka i  zabawa wywołała wiele emocji widocznych na twarzach uczestników.

 

7 kwietnia 2021