ROZPOCZĘCIE ROKU

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiczną rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się bez uroczystej akademii.

Uczniowie spotkają się z wychowawcami klas według podanego poniżej harmonogramu.

                                      KLASY I

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I-ych odbędzie się 1 września 2020 r. w sali gimnastycznej według harmonogramu.

Klasy I zapraszamy wejściem głównym.

Klasa I a          wych. Małgorzata Lewicka          godz.  8.15
Klasa I b          wych. Bożena Baraniec                godz. 10.00
Klasa I c          wych. Anna Sitek                          godz. 11.45

Przydział uczniów do klas można sprawdzić telefonicznie w sekretariacie szkoły. Listy zostały również umieszczone na wewnętrznych drzwiach przy wejściu głównym do budynku.
Ze względu na sytuację epidemiczną zapraszamy do udziału w uroczystości każdego pierwszoklasistę z jednym rodzicem( opiekunem).
Uroczystość odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obowiązuje dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie dystansu społecznego. Po wejściu na salę gimnastyczną należy zająć wskazane miejsce. Po części oficjalnej, z pasowaniem dzieci na uczniów szkoły, rozdane zostaną podręczniki, wychowawcy przekażą najważniejsze informacje.
Po wyjściu każdej klasy sala gimnastyczna zostanie zdezynfekowana i wywietrzona.

                                                                                                     KLASY II – VIII      HARMONOGRAM 

Zapraszamy wejściem od strony boiska.

UCZNIU, RODZICU,PAMIĘTAJ !!!

  • !!! Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  • !!! Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

                                                                                                                      CZYTAJ

24 sierpnia 2020