NARODOWE CZYTANIE „NAD NIEMNEM”

7 września 2023r. w Szkole Podstawowej nr 18 w Tychach miało miejsce  spotkanie z okazji 12 edycji Narodowego Czytania. Akcja, której patronuje para prezydencka, została przeprowadzona w Polsce po raz pierwszy w 2012r. Spotkanie z okazji Narodowego Czytania odbyło się w SP 18 po raz ósmy. To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Spotykajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu. Tym razem ósmoklasistom czytali:

dyrektor SP 18 pani Elżbieta Golińska,
dyrektor Zespołu Szkół nr 1 pani Grażyna Jurek,
dyrektor Przedszkola nr 18 pani Katarzyna Bienia – Marczykiewicz,
dyrektor Miejskiego Centrum Kultury pani Małgorzata Król,
wicedyrektor SP 18 pani Bożena Saczek,
dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych pan Tomasz Giedwiłło,
dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 pan Jacek Baran,
dyrektor Zespołu Szkół nr 6 pan Adam Burczyk,
wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 pan Adam Niesyto,
gościem honorowym z ramienia MCO była pani Anna Chorąży.

Goście odczytali wybrane fragmenty powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej uczniom klasy 8a i 8b. Uczniowie poznali dzieje miłości Justyny Orzelskiej i Janka Bohatyrowicza oraz różne postawy pozostałych bohaterów dziewiętnastowiecznego utworu. Scenariusz spotkania przygotowała, nauczycielka języka polskiego, nasza niezrównana pani Barbara Dubaj.

7 września 2023