Mobilne miasteczko ruchu drogowego

Szkoła Podstawowa nr 18 otrzymała Mobilne miasteczko ruchu drogowego w ramach projektu pn. „Dostawa narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego dla tyskich publicznych szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Bezpieczny Tyszanin – doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej”.

Miasteczko ruchu drogowego zakupiono z myślą o zastosowaniu możliwie jak największej ilości elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, z którymi młody uczestnik ruchu drogowego spotka się na drogach publicznych. W ramach treningu uczniowie wykorzystują elementy architektoniczne odzwierciedlające rzeczywisty ruch uliczny, w tym: rondo, różnego rodzaju skrzyżowania, także z sygnalizacją świetlną, przejazd kolejowy, przejścia dla pieszych, zakręty i przejazdy. Całość oznakowana jest znakami poziomymi oraz pionowymi wraz z sygnalizatorami drogowymi. Każda klasa ma możliwość poznawania bezpiecznego korzystania z ruchu drogowego. Zaprosiliśmy również zaprzyjaźnione maluszki z Przedszkola nr 18.

Miasteczko ruchu drogowego daje możliwość właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Każde dziecko kończące szkołę podstawową powinno posiadać kartę rowerową. Szkolenie rowerzystów jest inwestycją w bezpieczeństwo. Najmłodszy uczestnik ruchu drogowego przygotowany do bezpiecznego poruszania się po drogach staje się bardziej świadomym pieszym, a gdy dorasta ma ugruntowane podstawy do zdobycia karty rowerowej, motorowerowej, a następnie prawa jazdy.

13 września 2023