MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI W JĘZYKU ANGIELSKIM

W czternastej edycji  Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego w Języku Angielskim dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem: ‘ Our World’ (,, Nasz Świat”)  brało udział 25   uczniów z tyskich szkół podstawowych. Konkurs przygotowały  i przeprowadziły nauczycielki  języka angielskiego naszej szkoły.  Prowadził go p. Adam Polakowski, który zadbał również o stronę artystyczną i dźwiękową. Podczas zabaw uczestnicy konkursu mieli możliwość wzajemnego poznania się i zadbania o własną kondycję. Jednym z przerywników recytacji był występ  zespołu tanecznego pod kierunkiem p. Bożeny Saczek. Tematyczną dekorację wykonał p. Adam Niesyto. Konkurs zakończył się wręczeniem nagród , upominków, podziękowań dla nauczycieli oraz słodkim poczęstunkiem dla wszystkich uczestników i ich opiekunów. Dziękujemy wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu i wszystkim uczestnikom za piękną recytację.
Laureatami konkursu zostali:
Kl  III
1miejsce: Derya Yildiz SP 22
2 miejsce: Nadia Wasylewicz SP 40
3 miejsce: Oliwier Haase   SP 7
Kl IV:
1miejsce: Krzysztof Suchan SP 7
2miejsce: Roksana Piróg   SP 40
3 miejsce: Tymon Stachura  SP 18
Kl V:
1 miejsce: Kacper Orłowski SP 40
2 miejsce: Natalia Ryba  SP 7
3 miejsce: Michalina Pamuła  SP 18
Kl VI :
1 miejsce:  Sandra Malinowska  SP 40
2 miejsce: Hanna Kleimon  SP 7
3 miejsce: Natalia Dąbrowska  SP 18
Kl VII :
1 miejsce:  Anna Waszyńska  SP 7
2 miejsce: Grzegorz Studniarz  SP 40
3 miejsce: Oliwia Skórzewska  SP 22

21 maja 2018