MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada przypada święto Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Upamiętnia ono uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku, a także Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku. To dokumenty międzynarodowe, których celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony i opieki dzieciom.
Klasa 8c wraz z wychowawczynią Panią Moniką Szpilą na lekcji dyskutowała o prawach przysługujących dzieciom. Już wiemy, że prawa dziecka, podobnie jak wszystkie prawa człowieka, są bezwarunkowe. Nie istnieją żadne warunki związane z posiadaniem czy odbieraniem praw. Prawa nigdy nie mogą być nagrodą za wypełnienie obowiązku i nigdy nie mogą zostać odebrane za jego niewypełnienie.
!!!Wszystkie prawa należą się z racji tego, że dziecko jest dzieckiem i człowiekiem!!!
Efektem dyskusji na lekcji online jest chmura myśli stworzona przez klasę 8c w Mentimeterze. Polecamy także lekturę pakietu edukacyjnego dotyczącego praw dziecka. Powtórzymy też obowiązki……….!!!!!

https:/  NASZE PRAWA

28 listopada 2020