EWAKUACJA !

24.09.2020 zostały przeprowadzone w naszej szkole ćwiczenia z ewakuacji. Ze względu na procedury bezpieczeństwa związane z epidemią i w celu objęcia ćwiczeniami wszystkich uczniów przeprowadzono dwie ewakuacje, o godz. 8.30 i 14.00. Straż pożarna oczywiście została powiadomiona o planowanej akcji. Ewakuacje przebiegały sprawnie, spokojnie , z zachowaniem porządku. Zarówno pracownicy jak i uczniowie wykazali się znajomością procedur, właściwie zareagowali na alarm i użyli odpowiednich dróg ewakuacyjnych. Ćwiczeniom towarzyszyła akcja informacyjna prowadzona przez wychowawców. Odpowiedzialny za przeprowadzenie ewakuacji był Pan Zbigniew Hadrych, nauczyciel historii.

2 października 2020