Dzień Wolontariusza

5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W naszej szkole staramy się kształtować u uczniów postawę wrażliwości na sytuację osób starszych, chorych, potrzebujących wsparcia. To szczególnie ważne zadanie w sytuacji spowodowanej przez pandemię. Chcemy pokazać uczniom, jak wiele radości i satysfakcji daje bezinteresowna praca na rzecz potrzebujących. Nad wszystkimi działaniami czuwa Pani Gabriela Bartusiak. Co na temat wolontariatu sądzą nasi uczniowie?

„Pomaganie innym bez oczekiwania korzyści sprawia,że czujemy się lepszymi ludźmi. Słuchanie drugiego człowieka(…) kształtuje nasz charakter i daje nam nowe doświadczenia”

„Nawet najmniejsza pomoc jest cegiełką,która buduje lepszy świat.”

„Czyniąc dobro nadajemy sens naszemu życiu.”

W jaki sposób można pomagać potrzebującym? Tak widzą to uczniowie klas starszych.

Młodsi też się uczą na czym polega bezinteresowna pomoc.

9 grudnia 2020