Języki obce 2018/2019

Zapraszamy do udziału  w
Konkursie:
,, Anglojęzyczna Kartka Bożonarodzeniowa’’
Forma prac-dowolna (malowana, rysowana, wyklejana).
Format: max A4 (rozkładana).
Na stronie tytułowej zwrot świąteczny np. MERRY CHRISTMAS!,
wewnątrz- życzenia w języku angielskim ,np:,, I wish You all the best. Merry Christmas and a Happy New Year.’’
termin: do 11 grudnia

PRZEGLĄD PIOSENKI EUROPEJSKIEJ

Muzyczny zawrót głowy!
Dzieciaki z klas 4-8 zaprezentowały swoje fenomenalne zdolności wokalne, ale również taneczne, a nawet akrobatyczne. Przez cały miesiąc zespoły klasowe przygotowywały utwory muzyczne oraz choreografię do nich, która musiała wzbudzić aplauz publiczności. I odbył się Przegląd Piosenki Europejskiej.  występy oceniało szanowne jury a podziwili koledzy i koleżanki innych klas. Zwieńczeniem imprezy będącej modułem obchodów Europejskiego Dnia Języków było wręczenie pamiątkowych dyplomów przewodniczącym klas i odebranie gratulacji od przewodniczącej jury, pan Oktawii Noras. 16.10.2018

,, THROUGH FOUR SEASONS WITH ENGLISH”

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów językiem angielskim prowadzone są dla uczniów klas pierwszych według programu innowacyjnego p. Magdaleny Wacławek :  ,, Przez cztery pory roku z językiem angielskim”. Na zajęciach  uczniowie zachęcani do samodzielnej pracy i myślenia poznają uroki  języka śpiewając piosenki, powtarzając słowa, zwroty i wyrażenia  oraz wykonując książeczki tematycznie związane z daną porą roku.  Poznają charakterystyczne dla każdej pory roku rośliny, nazwy zwierząt oraz ubrań.  Poszerzają treści programowe z języka angielskiego i rozwijają sprawności językowe, takie jak: słuchanie, pisanie, czytanie i mówienie.

[separato

Już od kilku lat organizowany jest w naszej szkole  Europejski Dzień Języków, który ma na celu wzbogacenie wiedzy naszych uczniów na temat krajów Unii Europejskiej i zachęcenia ich do nauki języków obcych. W tym roku szkolnym  reprezentanci klas IV-VIII przygotowali przy wsparciu  swoich wychowawców występy taneczne do znanych przebojów w różnych europejskich językach. Nauczyciele języków obcych naszej szkoły zorganizowali konkurs plastyczno- językowy na najciekawszy plakat.
W konkursie brali udział uczniowie klas IV-VIII.
Oto wyniki konkursu:

I miejsce:     Monika Czekaj   kl. 4f,  Weronika Kiełbowska   kl. 5e
II miejsce:    Karolina Baron  kl. 8c,  Wiktoria Firsowicz  kl. 8a
III miejsce:   Alicja Tażbirek    kl.5e, Wiktoria Dąbrowa kl 5e, Wiktoria Baranowska  kl. 5e, Hanna Stolarska  kl. 5d

Wyróżnienia:  Anna Augustyniak  kl.4b,  Szymon Niziołek  kl. 4e, Mateusz Kozioł kl. 5d, Natalia Rucińska  kl.6c