Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 2021r. od dnia 22 marca do 11 kwietnia 2021r.
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas 1 – 8 przyjmują formę kształcenia na odległość – nauczanie zdalne.

 

21 marca 2021