Od poniedziałku, 15 lutego 2021 r. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.Uczniowie klas I–III szkół podstawowych  kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych do końca lutego 2021 r. będą nadal uczyć się zdalnie.

12 lutego 2021