Od dnia 18 stycznia 2021 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas I-III prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Stołówka i świetlica pracują na zasadach dostosowanych do reżimu sanitarnego.

W klasach IV-VIII nauczanie zostaje utrzymane w formie kształcenia na odległość.

Szczegółowe informacje znajdują się w dzienniku Librus.

17 stycznia 2021