Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wydawane będą w dniu 31 lipca 2020 r. według następującego harmonogramu:

CZYTAJ

31 lipca 2020