INFORMACJA

Informuję, że z powodu trwającego strajku nauczycieli zajęcia dydaktyczne w dniach 24 i 25.04.2019 nie odbędą się.
Szkoła może zapewnić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ograniczonym zakresie.
Świetlica pracować będzie w godzinach 6.30-17.00
Opieką może być odjętych maksymalnie 125 osób.
Każdy uczeń przynosi notatkę od rodziców z informacją w jakich godzinach przebywać będzie w szkole.
W związku zaistniałą sytuacją, w dalszym ciągu zawieszona będzie również praca stołówki szkolnej.

Dyrektor szkoły
Elżbieta Golińska

23 kwietnia 2019