Kalendarz roku

ka

I półrocze roku szkolnego                               4.09.2017 r. – 31.01.2018 r.

II półrocze roku szkolnego                              1.02.2018 r. – 22.06.2018 r.

–  rozpoczęcie roku szkolnego                         4.09.2017 r.

              –  zimowa przerwa świąteczna                        23.12.-31.12.2017 r.

                –  ferie zimowe                                                       29.01.-11.02.2018 r.

                                 – rekolekcje                                                           termin zostanie wyznaczony

               –  wiosenna przerwa świąteczna                    29.03.-3.04.2018 r.

  –  zakończenie roku szkolnego                       22.06.2018 r.

 

Do 30.09.2017 r., po spotkaniu z Radą Rodziców rodzice/prawni opiekunowie uczniów otrzymają informację o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych oraz o dniach wolnych od lekcji po odpracowaniu w roku szkolnym 2017/2018.

{"slides_column":"6","slides_scroll":"3","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}