ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Zgodnie z komunikatem MEN uczniowie klas IV-VIII od poniedziałku 26 października 2020 r. do 8 listopada  przechodzą na naukę zdalną.
Czekamy na ukazanie się Rozporządzenia w tej sprawie.
Lekcje odbywać się będą według dotychczasowego planu.
Wszystkie zajęcia oprócz niektórych lekcji z zakresu religii, wychowania fizycznego, plastyki, muzyki będą odbywać się on-line.
W dniu 1  października 2020 r. został wysłany do Państwa przez LIBRUSA Regulamin Organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej.
Proszę śledzić dziennik elektroniczny, również w sobotę i niedzielę. Wszelkie ustalenia będą  przesyłane na bieżąco.

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY SP18 W TYCHACH w okresie pracy zdalnej.

24 października 2020