ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem PPP- pedagog Dorotą Piórek. Celem zajęć była integracja zespołu klasowego, poznanie zasad właściwego zachowania podczas lekcji, wzajemnego słuchania się i zgodnej pracy grupowej. Walorami wychowawczymi pracy w grupie jest rozwijanie poczucia wspólnoty i współdziałania z zespołem. Zadaniem dzieci było wykonanie plakatu grupy poprzez odrysowanie sobie nawzajem dłoni, wymyślenie nazwy i okrzyku grupy. Każda grupa miała możliwość przedstawienia i zaprezentowania wyników swojej pracy.  Wszystkie zespoły wywiązały się z powierzonego zadania doskonale! Mamy nadzieję, że taka umiejętność pracy w grupach będzie procentowała na przyszłość.

 

8 stycznia 2018