Wychowanie komunikacyjne

W miesiącu listopadzie wszystkie klasy ósme uczestniczyły w projekcie finansowanym z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pt. Wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami kat. AM oraz kat. B jak również zasad i technik udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia odbywały się w tyskim WORD, podczas zajęć uczniowie obejrzeli prezentację z zasadami ruchu drogowego następnie mieli okazję spróbować swoich sił w pisaniu prawdziwego egzaminu na prawo jazdy, uczestniczyli w pokazie pierwszej pomocy, korzystali z symulatora dachowania. Każdy z uczestników otrzymał książkę i płytę dotyczącą zasad ruchu drogowego, odblask i słodki poczęstunek.

5 grudnia 2021