WODA

zdalne nauczanie

Około milion ludzi na całym świecie nie ma bezpośredniego dostępu do wody pitnej. Każdego dnia choroby spowodowane brakiem czystej wody prowadzą do śmierci 25 tys. osób. Najwięksi pesymiści wśród naukowców przewidują, że około 2050 roku ludzkość zacznie dokuczać niedostatek wody. Już teraz w wielu rejonach, powstaje napięta sytuacja, gdy trzeba dzielić się wodą. Najgorzej sytuacja przedstawia się w krajach Bliskiego Wschodu oraz Afryki północnej i środkowej. Jednak jest nadzieja na uniknięcie ogromnej katastrofy. Wiele państw dostrzegło ten problem u siebie i stara się o zmniejszenie zużycia wody. Bogatsze kraje pomagają biedniejszym rozwiązywać problem „wody”, który także leży w ich interesie. A co się z wodą dzieje w przyrodzie uczyła Pani Katarzyna Polczyk na lekcjach chemii w klasie 7.

25 maja 2020