„Wirusoochrona”

https://sp18.tychy.net.pl/galeria-wirusoochrona/Uczniowie klas I – III z naszej szkoły wzięli udział w lekcji profilaktyczno – zdrowotnej w ramach  wojewódzkiej akcji informacyjno – edukacyjnej pt  „Wirusoochrona” zainicjowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną  W Katowicach. Lekcje przeprowadzono według autorskich scenariuszy nauczycieli z wykorzystaniem otrzymanych materiałów i własnych pomysłów. Trzech nauczycieli uczących w klasach  2c, 3a, 3b przystąpiło do konkursu „ Lekcja higieny – Wirusoochrona” na najciekawszy scenariusz lekcji. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcjach, dzielili się swoimi doświadczeniami, wykonywali pomysłowe prace plastyczne. Zdobytą wiedzę dotyczącą higieny zastosowali w praktyce myjąc ręce zgodnie z zasadami.

Galerię zobaczyć i scenariusze poczytać możesz  tutaj : WIRUSOOCHRONA

20 lutego 2021