VIII ZLOT SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH

W kwietniu przedstawiciele naszego Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w VIII Zlocie Samorządów Uczniowskich , organizowanym przez ZSO nr 7 w Katowicach . Tematem przewodnim była ,,Recepta na zdrowie” . W czasie zlotu uczniowie wysłuchali prelekcji na temat :
1. „Szkoła promująca zdrowie – droga do otrzymania certyfikatu” – przykłady „Dobrych praktyk na podstawie prezentacji przysłanych przez szkoły, które otrzymały Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
2. „Czynniki warunkujące zdrowie” – prelekcja na temat zdrowia dzieci i młodzieży
3. „Chcę mieć wpływ na bezpieczeństwo swoje i innych” – prelekcja na temat bezpieczeństwa
Podsumowaniem był Spektakl Profilaktyczny opowiadający o zagrożeniach w sieci internetowej , w którym wystąpiła młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach. W drugiej części odbyły się warsztaty na temat :
1. „Wiem, co jem. Zasady racjonalnego odżywiania się człowieka” – warsztaty z dietetykiem.
2. „ Dbaj o zdrowie rozumiejąc fizykę” – dr hab. Armand Cholewka.
Na koniec wykonano pamiątkowy „kolaż” szkół uczestniczących w VIII Zlocie i posadzono drzewko na trawniku szkolnym .

11 kwietnia 2017