TYSKIE ŻYWIOŁY

Warsztaty „Recykling… czyli powrót do natury” zostały wdrożone dla klas pierwszych i drugich przez Pracownię Edukacji Żywej w ramach grantu Gminy Miasta Tychy. W trakcie terenowych warsztatów uczniowie szukali „skarbów przyrodniczych” – badali ślady zwierząt, rozpoznawali gatunki drzew i krzewów. Szkoła nasz położona jest w pobliżu dużego parku i  w lasu, mieliśmy więc poligon doświadczalny niedaleko. Zbieraliśmy też śmieci, które nie znalazły się w koszach dla nich przeznaczonych. Była więc lekcja ekologii. Śmieci przerywają łańcuch życia. Wniosek jest prosty choć jego konsekwencje są dla wielu trudne do przyjęcia.  Las czy ogólniej przyroda jest wobec śmieci i innych form ingerencji w jej porządek bezbronna. Człowiek, wzorując się na przyrodzie, sam musi nauczyć się jak wszystkie swoje śmieci przetworzyć w coś pożytecznego i bezpiecznego dla przyrody. Czasu zostało nam bardzo mało.

9 czerwca 2019