ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele p.w. św. Krzysztofa, a następnie przy akompaniamencie orkiestry dętej KWK Piast nastąpił przemarsz pod pomnik przy Urzędzie Miasta. Tam złożono kwiaty, a punktualnie o 12:00 odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego.

11 listopada 2019