ŚWIETLICOWE POCZTÓWKI

W roku szkolnym 2020/2021 świetlica po raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskiej wymianie pocztówkowej.
W obecnych czasach pisanie do kogoś listów czy wysyłanie pocztówek odchodzi w niepamięć dlatego też dzieci pod okiem wychowawców uczyli się bądź przypominali sobie jak prawidłowo adresować pocztówki.
Celem akcji jest nawiązywanie kontaktów ze świetlicami z innych części Polski, promowanie własnego regionu i szkoły, zapoznawanie się z innymi rejonami Polski oraz zapoznanie uczniów z zawodami pracowników poczty.
Do tej pory na naszej mapie widnieją pocztówki m.in. z Warszawy, Gdańska, Bielsko-Białej, Głogowa lecz co jakiś czas napływają kolejne wzbogacając naszą mapę. Koordynatorem projektu w szkole jest Pani Izabela Orszulik.

 

7 marca 2021