ŚCIĄGA ÓSMOKLASISTY

 

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA czytaj TU

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH   czytaj TU

 

Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa w sali  podczas egzaminu:

  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
  2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
    po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
  3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
    po zakończonym egzaminie. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
  5. na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.
11 czerwca 2020