RATOWNIK MEDYCZNY

Uczniowie klasy II a gościli na zajęciach ratownika medycznego- Pana Łukasza Czechowicza. Na początku spotkania prowadzący przedstawił uczestnikom zawód ratownika medycznego, czyli wymagane umiejętności oraz zakres obowiązków. Następnie opowiedział o zagrożeniach zdrowia i życia, na jakie najczęściej narażeni są ludzie oraz omówił sposoby reagowania na nie  i udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie z uwagą wysłuchali pogadanki; również sami zgłaszali przypadki, o których słyszeli lub oglądali w telewizji, prosząc o przedstawienie konkretnych działań, jakie należałoby podjąć. Później został zaprezentowany na fantomie prawidłowy masaż serca. Ostatnim punktem programu były ćwiczenia praktyczne – wszyscy uczestnicy zajęć  ćwiczyli tę ważną umiejętność, doskonaląc swoją technikę pod czujnym okiem ratownika medycznego. Zajęcia były pasjonujące!  Zdobyta wiedza i umiejętności na pewno przydadzą się w życiu codziennym.

7 maja 2018