PRZYPOMINAMY ABSOLWENTOM

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru

od piątku 8 lipca do środy 13 lipca
w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zaświadczenie należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru 

do środy 13 lipca do godziny 15:00.

Wyniki egzaminu należy dopisać w systemie rekrutacji elektronicznej

podobnie jak oceny  ze świadectwa  ukończenia szkoły podstawowej

pod poniższym adresem:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

5 lipca 2022