PRAKTYKI STUDENCKIE

Zajęcia z zakresu kompetencji społecznych dla klasy 5.

Temat: Rękodzieło artystyczne – Włóczkowe gałganki.

Cel zajęć: · zapoznanie uczestników z pochodzeniem wełny, sposobem jej pozyskiwania i farbowania, a następnie sposobem wykonania wełnianych gałganków,  stymulowanie twórczego myślenia,kształtowanie umiejętności postrzegania sukcesu

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

  1. Rozpoczynając warsztaty nauczyciel podaje temat, a następnie omawia podstawowe elementy włóczkowych gałganków. Zapoznaje uczniów z pochodzeniem wełny, sposobem jej pozyskiwania i farbowania.
  2. Prowadzący prezentuje wybrane projekty włóczkowych gałganków.

III. Nauczyciel wyjaśnia zasady projektowania gałganków rękodzielniczych, rozdaje uczestnikom karty projektowe i motki.

  1. IV. Uczestnicy wykonują projekty gałgankowych ludzików.
  2. Prowadzący przeprowadza korekty wykonywanych projektów, a uczestnicy po wprowadzeniu niezbędnych poprawek wykonują swoje własne gałganki.
  3. W trakcie wykonywania pracy, prowadzący nadzoruje przebieg prac, sprawdza zgodność wykonania z założeniami przedstawionymi w projekcie. Dokonuje niezbędnych poprawek i zmian.

VII. Po wykonaniu całego gałganka ozdabiają je według własnego uznania plastikowymi oczami, kokardami, koralikami, itp. Wprowadzenie elementów dramy – scenki rodzajowe

VIII. Po wykończeniu wszystkich prac uczestnicy przygotowują prezentację wykonanych prac. Omawiają swoje prace, mogą wybrać najlepsze prace i wyróżnić ich twórców.

Zajęcia prowadziła praktykantka Pani Alina Bachara oraz wychowawczyni klasy 5 Pani Aleksandra Zacharko.

18 czerwca 2019