Praca kl.1b

zdalne nauczanie

Podczas dwóch miesięcy pracy zdalnej, uczniowie klasy 1b pilnie wykonują wszystkie zadania w kartach pracy i chętnie przesyłają wychowawcy prace domowe. Są to nie tylko zadania z polskiego czy matematyki, ale również piękne dzieła z plastyki czy techniki, które zostały udokumentowane  w formie prezentacji  zatytułowanej„Galeria artystów klasy 1b”.

19 maja 2020