Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – na dzień 28.01.2020 r.

Powiadomienie o ryzyku.

28 stycznia 2020