PO MORZACH I OCEANACH

….podróżuje sobie klasa 3c z Panią Anną Sitek. Choć musimy pozostać w domach, to w marzeniach nabieramy wiatru w żagle.

Tęsknie, tęsknię za nim,
za tym morzem wspaniałym,
piaszczystymi plażami,
pięknymi morskimi falami.

18 maja 2020