PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH

W październiku obchodziliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Tegoroczne hasło brzmiało : Książka to przyszłość.

Celem corocznej akcji jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań, propagowanie zainteresowania książką wśród uczniów, rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej, podnoszenie poziomu czytelnictwa oraz integrację środowiska szkolnego.

Świętowanie rozpoczęliśmy Tyskim Rajdem z Książką, w którym udział wzięli uczniowie klasy 3a. W akcji udział wzięło ponad 100 uczniów z tyskich szkół.

Z dniem 1 października wraz z naszymi „świetliczakami” przystąpiliśmy do międzyszkolnej akcji czytelniczej Book Tour z…Babcochą. Książka p. Justyny Bednarek będzie wędrowała od szkoły do szkoły aż do maja, kiedy to wszyscy uczestnicy spotkają się na wspólnym zakończeniu akcji.

Przez cały miesiąc w bibliotece szkolnej można było wziąć udział w konkursach plastycznych dla uczniów klas 1-3 i 4-8  a w każdy piątek na wypożyczających czekał słodki poczęstunek.

W klasach drugich zorganizowano głośne czytanie. Uczniów kl. 2c odwiedziła p. Anna Pawłowska z Biblioteki Pedagogicznej, w kl. 2b gościły uczennice z Zespołu Szkół nr 2 a w kl. 2a uczennice z Zespołu Szkół nr 6 zorganizowały warsztaty czytelnicze.

Wraz z polonistami zorganizowano konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej. Zwycięzcy etapu szkolnego reprezentowali naszą szkołę w Rejonowym Konkursie Recytatorskim „Polska! Mój kraj”.

Uczniowie chętnie odwiedzali bibliotekę, spotykali się na przerwach i przed lekcjami. Przygotowywali listę książek, które chcieliby przeczytać, gawędzili, śmiali się oraz pomagali przy porządkowaniu biblioteki i „przeprowadzce księgozbioru” z regału na regały

13 listopada 2018