12 listopada 2023

Informujemy, że szkoła ma nową stronę internetową.

Wszystkie aktualności znajdziecie Państwo tam.

sp18tychy.edupage.org

Strona jest w budowie, więc przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

30 października 2023

1. W ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całego kraju funkcjonuje 305 miejsc świadczenia pomocy. Skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź punkt znajdujący się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.
2. Skorzystaj w Tychach z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji
Formy zapisów na porady:
  • telefonicznie 32 776 30 31 w godzinach pracy urzędu
  • email npp@umtychy.pl
  • samodzielnie przez stronę np.ms.gov.pl
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.

PPP

29 września 2023

” Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr LII/976/23 z dnia 31.08.2023 r. Rady Miasta Tychy w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach wraz z uchwałą zmieniającą nr LIII/1001/23 z dnia 28.09.2023 r. z dniem 1 kwietnia 2024 r. planowane jest przeniesienie siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach z ul. Andersa nr 16 na ul. Edukacji nr 102 w Tychach.”

Europejski Tydzień Mobilności

22 września 2023

Od 16 do 22 września Tychy aktywnie włączały się w działania w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Przygotowano wiele atrakcji m.in. konkurs plastyczny, spacery, rajdy rowerowe oraz grę miejską. W ostatnim dniu 22 września odbyła się impreza specjalna – Dzień bez Samochodu na parkingu przed urzędem miasta.   I w tym dniu nasza szkoła została zaproszona przez organizatorów z Urzędu Miasta do wspólnego  festynu  DZIEŃ BEZ SAMOCHODU. W programie przewidziano: STREFA SZKOLNA: m.in. ekostoiska szkolne, warsztaty plastyczne, Muzyczny autobus, Teatralny trolejbus, Ekodoradca; STREFA BEZPIECZEŃSTWA: m.in. pojazdy różnych służb mundurowych,  szkolenia z pierwszej pomocy, miasteczko ruchu drogowego, ćwiczenia z alko i narkogoglami; STREFA AKTYWNOŚCI: quiz o Tychach,  promocja Tyskiej Pętli Rowerowej, animacje z Tyszakami.

Nasze ekostoisko było oblegane przez uczestników. Aktywiści mogli wykonać ekologiczną zakłądkę do książki metodą decoupage, ozdabiać frędzlami i pomponami. Fruwające łapacze snów wabiły przechodzących na ławeczki i oddalały się z nimi po dokonaniu dzieła. Poznawaliśmy też znaki drogowe eksponując je na wystawie tematycznej. Odwiedzający podziwiali również wystawę ekopojazdów zbudowanych przez uczniów naszej szkoły z okazji jej święta. Wszystko, oczywiście z surowców naturalnych, wtórnych, ekologicznych, zgodnie z przesłaniem tygodniowego programu. Nawet ekofotbudka w kształcie drzewa nie stała samotnie pod niebem.
Konkurs plastyczny pn. „PKM TYCHY – Europejski Tydzień Mobilności i Dzień bez Samochodu – AUTOBUS PRZYSZŁOŚCI„, zadaniem którego było  wykonanie pracy plastycznej, która będzie promować komunikację miejską jako alternatywę dla samochodu, również zaowocował wieloma pracami naszych uczniów, które można było oglądać w ekologicznym autobusie.Miło nam za zaproszenie, gdzie nasza kreatywność została doceniona, dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pracę. Pani Dyrektor osobiście przybyła podtrzymać nas na duchu i wykonała własnoręcznie zakładkę do książki.

PRÓBNA EWAKUACJA

13 września 2023

Brak ćwiczeń oznacza brak przygotowania do zapewnienia sprawnej ewakuacji z budynku. Brak sprawnej ewakuacji oznacza potencjalnie ofiary śmiertelne. Tylko sprawna i bezpieczna ewakuacja, właściwe zorganizowana i skoordynowana pozwoli na ewakuację pracowników i osób postronnych z budynku do strefy bezpiecznej. Weryfikacja ilości osób ewakuowanych oraz wytypowanie osób zaginionych pozwoli na szybsze przekazanie informacji do służb ratowniczych i wdrożenie działań poszukiwawczych. Szybsze działanie służb ratowniczych – większe szanse na przeżycie nas samych.

PAMIĘTAJ :

  • Ściśle należy stosować się do przekazywanych zaleceń przełożonych i osób prowadzących ewakuację.
  • Osoby wytypowane do działań zabezpieczających ewakuację powinny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań (tzw. FIRE MARSHALLS).
  • Wszystkie osoby opuszczające budynek powinny pozostawić rzeczy osobiste, wziąć należy jedynie tel. komórkowy, dokumenty i leki a następnie przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z planem ewakuacyjnym.
  • Nie należy zamykać pomieszczeń na klucz. Opuszczając pomieszczenie drzwi należy zamknąć, a klucz do nich włożyć w drzwi od strony zewnętrznej.
  • Nauczyciele wyprowadzają uczniów z obiektu, wszyscy zbierają się w wyznaczonym miejscu oznaczonym jako „MIEJSCE ZBIÓRKI PO EWAKUACJI” , tam następuje sprawdzenie list obecności przez dyrektora szkoły.
  • Na „MIEJSCU ZBIÓRKI PO EWAKUACJI” osoby ewakuowane pozostają do chwili otrzymania informacji o możliwości powrotu do obiektu, bądź innych dyspozycji.

No i tak właśnie przebiegał alarm próbny w naszej szkole, który koordynował Pan Zbigniew Hadrych w dniu 13.09.2023 r.

Mobilne miasteczko ruchu drogowego

Szkoła Podstawowa nr 18 otrzymała Mobilne miasteczko ruchu drogowego w ramach projektu pn. „Dostawa narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego dla tyskich publicznych szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Bezpieczny Tyszanin – doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej”.

Miasteczko ruchu drogowego zakupiono z myślą o zastosowaniu możliwie jak największej ilości elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, z którymi młody uczestnik ruchu drogowego spotka się na drogach publicznych. W ramach treningu uczniowie wykorzystują elementy architektoniczne odzwierciedlające rzeczywisty ruch uliczny, w tym: rondo, różnego rodzaju skrzyżowania, także z sygnalizacją świetlną, przejazd kolejowy, przejścia dla pieszych, zakręty i przejazdy. Całość oznakowana jest znakami poziomymi oraz pionowymi wraz z sygnalizatorami drogowymi. Każda klasa ma możliwość poznawania bezpiecznego korzystania z ruchu drogowego. Zaprosiliśmy również zaprzyjaźnione maluszki z Przedszkola nr 18.

Miasteczko ruchu drogowego daje możliwość właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Każde dziecko kończące szkołę podstawową powinno posiadać kartę rowerową. Szkolenie rowerzystów jest inwestycją w bezpieczeństwo. Najmłodszy uczestnik ruchu drogowego przygotowany do bezpiecznego poruszania się po drogach staje się bardziej świadomym pieszym, a gdy dorasta ma ugruntowane podstawy do zdobycia karty rowerowej, motorowerowej, a następnie prawa jazdy.

BUDŻET OBYWATELSKI

7 września 2023

Od 8 do 20 września zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu elektronicznym na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na stronie razemtychy.pl

Zagłosować można tylko raz, oddając 4 głosy:

· 2 na zadanie dotyczące całego miasta;

· 2 na zadania dotyczące określonego okręgu konsultacyjnego.

Więcej informacji na: razemtychy.pl

Rekomendujemy programy, leżące w kręgu zainteresowań naszych uczniów. Poniżej plakaty programów.

Program miejski: X/9

Programy okręgu konsultacyjnego : X/123, X/124. X/125, X/126, X/128.

NARODOWE CZYTANIE „NAD NIEMNEM”

7 września 2023r. w Szkole Podstawowej nr 18 w Tychach miało miejsce  spotkanie z okazji 12 edycji Narodowego Czytania. Akcja, której patronuje para prezydencka, została przeprowadzona w Polsce po raz pierwszy w 2012r. Spotkanie z okazji Narodowego Czytania odbyło się w SP 18 po raz ósmy. To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Spotykajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu. Tym razem ósmoklasistom czytali:

dyrektor SP 18 pani Elżbieta Golińska,
dyrektor Zespołu Szkół nr 1 pani Grażyna Jurek,
dyrektor Przedszkola nr 18 pani Katarzyna Bienia – Marczykiewicz,
dyrektor Miejskiego Centrum Kultury pani Małgorzata Król,
wicedyrektor SP 18 pani Bożena Saczek,
dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych pan Tomasz Giedwiłło,
dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 pan Jacek Baran,
dyrektor Zespołu Szkół nr 6 pan Adam Burczyk,
wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 pan Adam Niesyto,
gościem honorowym z ramienia MCO była pani Anna Chorąży.

Goście odczytali wybrane fragmenty powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej uczniom klasy 8a i 8b. Uczniowie poznali dzieje miłości Justyny Orzelskiej i Janka Bohatyrowicza oraz różne postawy pozostałych bohaterów dziewiętnastowiecznego utworu. Scenariusz spotkania przygotowała, nauczycielka języka polskiego, nasza niezrównana pani Barbara Dubaj.

Rozpoczęcie roku szkolnego

23 sierpnia 2023

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r.

W dniu 4 września 2023 r. w sali gimnastycznej odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego

dla klas pierwszych (Pasowanie).

Klasa I a      wych. Małgorzata Lewicka        godz. 8.15

Klasa I b      wych. Bożena Baraniec             godz. 9.30

Klasa I c      wych. Agnieszka Krasuska        godz. 10.45

Przydział uczniów można sprawdzić telefonicznie w sekretariacie szkoły. Listy zostały również umieszczone na wewnętrznych drzwiach przy wejściu głównym do budynku.

4 września 2023 r. po części oficjalnej w sali gimnastycznej dzieci wraz z rodzicami przejdą do sali lekcyjnej gdzie rozdane zostaną podręczniki, wychowawcy przekażą najważniejsze informacje.

Klasy II – VIII zapraszamy na  spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie z załączonym harmonogramem.

Pierwszoklasiści !!!

30 czerwca 2023

 

Szanowni Pierwszoklasiści,

Szanowni Rodzice Pierwszoklasistów,

oto najważniejsze informacje
na temat przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Informacja od pedagoga  CZYTAJ

Stypendium i zasiłek szkolny (tu będzie aktualizacja)  CZYTAJ

Informacja od pielęgniarki CZYTAJ

Wyprawka szkolna CZYTAJ

Informacja o odbiorze dziecka ze szkoły CZYTAJ

/ każdy rodzic wypełnia i oddaje wychowawcy  na początku roku/

Karta do świetlicy CZYTAJ

/ kartę wydrukować lub pobrać ze szkoły i przynieść do wrzutni w przedsionku szkoły/

Umowa na korzystanie ze stołówki szkolnej CZYTAJ

            

Skip to content