NAUKA ZDALNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 13 grudnia 2021r.
od dnia 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r.
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas 1 – 8 przyjmują formę kształcenia na odległość – nauczanie zdalne.

Wiadomości bieżące wysyłane będą przez dziennik elektroniczny.

16 grudnia 2021