„Na ratunek…”

„Na ratunek, czyli w służbie drugiemu człowiekowi” to program innowacyjny, którego realizację rozpoczęto w październiku w klasie II b. Jego celem jest ukazanie dzieciom wartości pracy ludzkiej, budzenie szacunku do pracy ludzi różnych zawodów, kształtowanie gotowości niesienia pomocy innym oraz nabycie umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, a także poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

W tym roku szkolnym dzieci będą przyglądać się pracy Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej pod hasłem „Pogotowie ratunkowe w walce o życie” oraz „Straż Pożarna w walce z żywiołami”. Do tej pory udało się przeprowadzić wywiady z przedstawicielami tych zawodów, poznać zajęcia i pracę
w siedzibie poznawanych służb, a przede wszystkim rozpocząć szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej prowadzone przez ratowników medycznych pogotowia ratunkowego oraz pokaz czynności ratowniczych w wykonaniu strażaków. Przy udziale pani pielęgniarki w klasie zorganizowano i wyposażono apteczkę pierwszej pomocy. Dzieci bardzo aktywnie biorą udział w zajęciach i z radością witają wszystkich gości. Z zaciekawieniem czekają na realizację kolejnych tematów. Oglądaj naszą fotorelację.IMG_5682

21 listopada 2016