MOBILNA AKADEMIA NOWOCZESNYCH NAUCZYCIELI

9 maja na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach pod patronatem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyły się zajęcia Mobilnej Akademii Nowoczesnych Nauczycieli. Zajęcia skierowane były dla pedagogów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta Tychy.

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebie przygotowania nauczycieli do realizacji zadań edukacyjnych związanych z kształtowaniem myślenia komputacyjnego uczniów. Zajęcia metodyczne prowadziła ekspert w dziedzinie nowoczesnej edukacji w świecie cyfrowym dr Danuta Morańska Dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji. Pani Beata Rutkowska – doradca metodyczny przedmiotów informatycznych zaprezentowała wykorzystanie programowania z użyciem maty edukacyjnej. Warsztaty dają wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tego narzędzia dydaktycznego w toku lekcji, zgodnie z podstawą programową. Nauczyciele uczestniczyli również w formie warsztatowej z użyciem smartfonów i zestawów lego WeDo, wprowadzającej uczniów w świat robotyki, dając możliwość budowania i programowania robotów. Prowadziła je Pani Celina Andrzejewska – trener myślenia algorytmicznego i nauki programowania. Istotny element szkolenia to umiejętność kształtowania u uczniów odpowiedzialnych postaw w świecie cyfrowym.

10 maja 2019