MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Uczennica naszej szkoły z kl. III e Maja Długajczyk zdobyła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej pt. „Podróż do krainy motyli”. Pracę wykonała w programie graficznym Paint pod okiem Pani Agnieszki Krasuskiej .Organizatorem konkursu skierowanego do uczniów kl I-III był Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tychach (Szkoła Podstawowa nr 8). Polegał on na przygotowaniu przez uczniów pracy graficznej w dowolnym programie do tworzenia grafiki komputerowej na temat podróży do krainy motyli. Celem konkursu było: uwrażliwienie uczestników na bogactwo świata zwierząt, rozwinięcie umiejętności obserwacji natury, zainteresowanie uczniów nowoczesną technologią jako środkiem plastycznego wyrazu, podniesienie poziomu kształcenia informatycznego w klasach I-III

2 maja 2018