Ludzie ludziom zgotowali ten los…

Obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau (1940-1945) jest znany na całym świecie jako symbol hitlerowskiego ludobójstwa i terroru. Podczas II wojny światowej był największym nazistowskim obozem koncentracyjnym, w którym zginęło ponad milion osób, głównie ludność żydowska. Po wojnie władze polskie przekształciły obóz w muzeum poświęcone pamięci ofiar nazizmu. Muzeum Auschwitz-Birkenau wpisane jest na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Wizyta w muzeum Auschwitz-Birkenau pozwoli przybliżyć okrutny los osób w nim przebywających, a także pogłębić wiedzę historyczną dotyczącą Holocaustu. Co roku uczestniczą w niej uczniowie klas 8. Pamiętajmy!

12 listopada 2022