Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach zaprasza do zainteresowania się działalnością Placówki i jej  ofertą edukacyjną zajęć pozaszkolnych dla młodzieży. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej : WWW.mdk1tychy.edupage.org na której zainteresowani znajdą regulamin rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2017/18 oraz druk „Wniosku o przyjęcie…”. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie placówki w terminie do 12 czerwca br. Serdecznie zachęcamy młodzież do zainteresowania się naszą ofertą i zapraszamy na zajęcia.