INFORMACJA

Informuję, że z powodu trwającego strajku nauczycieli  zajęcia dydaktyczne w dniach 11 i 12.04.2019 nie odbędą się.

Szkoła może zapewnić opiekę świetlicową w bardzo ograniczonym zakresie. Nauczyciele ze wszystkich szkół są zaangażowani do pracy w zespołach nadzorujących przebieg egzaminów.
Decyduje kolejność zgłoszeń / osobiście lub telefonicznie / do świetlicy szkolnej.
Świetlica pracować będzie w godzinach 6.30-17.00

Opieką może być odjętych maksymalnie w dniach :
10.04.2019 – 75 osób
11.04.2019 – 75 osób
12.04.2019 – 6.30-10.30    25 osób
12.04.2019 – 10.30-17.00   50 osób

W związku zaistniałą sytuacją, w dalszym ciągu zawieszona będzie również praca stołówki szkolnej.

   Dodatkowa oferta zajęć dla dzieci/uczniów na dzień 12.04.2019 r. Zapisy/zgłoszenia na jutrzejsze zajęcia są prowadzone dzisiaj.

Wodny Park zaprasza również na piątek 12.0.2019, dodatkowo bezpłatny wstęp będą miały również przedszkolaki ! Zapraszamy.

Oferta Wodnego Parku:

https://www.oswiata.tychy.pl/news/2019/167/Oferta-Parku-Wodnego-w-dniach-9-10-kwietnia-2019-r..html

9 kwietnia 2019