Informacja dla rodziców w związku z możliwością strajku nauczycieli

Szanowni Rodzice!

W związku z zapowiedzianym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ogólnopolskim strajkiem nauczycieli od 8 kwietnia br. do odwołania, nastąpią istotne zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w mieście Tychy.

Proszę o zapoznanie się z informacją MEN skierowaną do Państwa na temat strajku nauczycieli.

Niezależnie od stanowiska MEN, oceniając realne możliwości naszej szkoły, a jednocześnie mając na uwadze odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, proszę o zapoznanie się z pismem dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty na temat możliwej do zrealizowania w mieście Tychy organizacji pracy szkół i przedszkoli w czasie strajku.”

Prosimy o zapoznanie si e z załącznikami i śledzenie aktualności.

   1. informacja MEN dla rodziców w sprawie strajku

   2. informacja MCO dla rodziców w sprawie strajku

   3. oferta miasta dla dzieci na czas strajku

     4. DYREKTOR INFORMUJE !

4 kwietnia 2019