eTWINNING

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie E pt. „Friendship Postcards”. Kartki oraz listy rówieśników z Belgii, Litwy oraz Portugalii wzbudziły w dzieciach wielkie zainteresowanie, z zaciekawieniem czytały wiadomości przesłane przez swoich zagranicznych kolegów, ucząc się tym samym nie tylko języka angielskiego ale również mogły poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kultury, historii oraz geografii.

5 marca 2017