ERASMUS+

Pomimo faktu, iż nasza szkoła zakończyła realizację projektu w ramach Erasmus+, dalej chcemy współpracować z innymi szkołami z Europy. Tym razem nawiązaliśmy kontakt ze szkołą z Belgii. Otrzymaliśmy piękne kartki wykonane przez uczniów z Belgii, w których dzieci opisują swoje zainteresowania, ciekawostki o swoim rejonie i kraju. Podczas lekcji języka angielskiego nasi uczniowie z zainteresowaniem czytali nadesłane prace. Akcja ta okazała się bardzo motywująca dla naszych uczniów, którzy napisali kilka słów o sobie zarówno w języku angielskim jak i francuskim. Kolejnym etapem był udział chętnych uczniów z klasy 6c w skype’ie podczas, którego mogli porozmawiać o swoich zainteresowaniach z belgijskimi rówieśnikami.

30 marca 2017