ENGLISH IS EASY

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów językiem angielskim prowadzone są dla uczniów klas trzecich według programu własnego Pani Magdaleny Wacławek ,,English is easy’’. Uczęszczanie uczniów zdolnych na tego typu zajęcia daje  możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz rozwijania umiejętności wypowiadania się, pisania, czytania, rozumienia tekstu ze słuchu. Program jest realizowany w małych grupach na zajęciach pozalekcyjnych.Głównym celem programu jest rozwijanie uzdolnień uczniów oraz podniesienie poziomu kompetencji językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania.  Na zajęciach  uczniowie poznają uroki  języka poprzez naukę  piosenek, rozwiązując krzyżówki i poznając słowa poprzez gry edukacyjne. Część zajęć poświęcona jest przygotowaniu uczniów do konkursów z języka angielskiego. Ucząc języka angielskiego warto przybliżyć uczniom, choć w minimalnym stopniu, kulturę i obyczaje krajów anglojęzycznych.

 

12 listopada 2017