DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi 22 kwietnia jest wspaniałą okazją, by podjąć każdy temat dotyczący szeroko rozumianej kondycji konsumpcyjnego społeczeństwa i działań na rzecz poprawy naszego środowiska życia. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących. Święto to jest wspaniałą okazją, by nagłośnić globalne problemy Ziemi i domagać się odpowiednich działań politycznych. Czasem Dzień Ziemi może przybierać formę grzecznej akademii, zorganizowanej w tym roku przez kl. Vc, gdzie padają prawdy oczywiste o potrzebie dokręcania kranu czy nierzucaniu papierków na trawnik. Ale my przekonujemy, że warto wykonać choć drobny gest. Wyjdź z domu i poszukaj przyrody w dziwnych miejscach, zobacz jak przyroda walczy o swoje miejsce w mieście (np. drzewka na gzymsach, dachach komórek, rośliny wyrastające z murów, w pęknięciach asfaltu, między płytami chodnikowymi), przyjrzyj się drzewom w twojej okolicy, dotknij ich, powąchaj, przyjrzyj się liście, zidentyfikuj gatunek.

25 kwietnia 2017