Dzień Papieża Jana Pawła II

Dzień Papieża Jana Pawła II to polskie święto obchodzone co roku 16 października, ustanowione w 2005 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w hołdzie papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II.
Równolegle obchodzony jest przez Kościół katolicki w Polsce Dzień Papieski, przypadający w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Od roku 2001 obchodzony jest Dzień Papieski jako wyraz wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W trakcie Dnia Papieskiego zbierane są pieniądze na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin.
Tegoroczny XXI Dzień Papieski odbywa się pod hasłem ,, Nie lękajcie się ” . Ponadto 22.X Kościół obchodzi wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do oglądnięcia montażu przygotowanego przez uczniów pod kierunkiem Pani Moniki Szymury:

 Jan Paweł II

 

25 października 2021