DZIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Samorząd Uczniowski przygotował w tym dniu warsztaty, podczas których uczniowie mogli zmierzyć się z trudnościami życia codziennego osób niepełnosprawnych: przejazd toru przeszkód na wózku inwalidzkim, nalanie wody z karafki do szklanki z zamkniętymi oczami, rozpoznawanie przedmiotów po dotyku, czy też zrozumienie komunikatu, mając założone słuchawki wygłuszające dźwięk.
Zajęcia były bardzo pouczające dla uczniów i pozwolą okazywać większą empatię wobec osób niepełnosprawnych.

15 grudnia 2019